Integritetspolicy

Till: Medlem hos Ramlösa TK.

Vad: Medlemsavtal för idrottsföreningen “Ramlösa TK”.

Vad vi gör
Vi behöver låna några av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i vår förening. Vi behöver ditt namn, telefonnummer, addressuppgifter och e-mail för att kunna kommunicera med dig och föra register och fakturera dig. 

Vi behöver även ditt personnummer för att vi som förening ska kunna söka LOK bidrag (IdrottOnline) för de aktiviteter du deltar i. LOK stödet är ett väldigt viktigt bidrag och hjälper oss att hålla föreningen igång på ett mer kostnadseffektivt sätt. Om du utträder ur föreningen så kommer vi ha kvar dina uppgifter i ca 3 år och därefter radera dem. Detta för att vår uppföljning mot bla LOK rapportering ska kunna fungera.

Vilka får tillgång till din information (tredje part)
Vi registrerar dina uppgifter i vårt medlemssystem Matchi (www.matchi.se) . Endast individer med en ledarfunktion får tillgång till att se din information. Du kan närsomhelst på matchi.se vilka uppgifter vi har samlat in om dig, och om behörighet finns även uppdatera informationen. 

Giltighetstid
Detta avtal är giltigt i 365 dagar, inför varje ny säsong kommer nytt samtycke att tecknas.

Rätten att bli glömd/få sina uppgifter raderade
Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade. För att begära detta så skickar du ett mail till info@ramlosatk.se.

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Ramlösa TK sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan.

Om du vill veta mer
Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har i våra system om dig och du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga, inaktuella eller om du bara önskar så. Om du önskar det så är det bara att kontakta oss via vår hemsida.

Genom att bocka i ”Samtycke” i anmälningsformulären på hemsidan godkänner du ovan.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att hemsidan använder cookies. Vi samlar inte in någon information om det inte finns ett alternativ som tydligt ber dig godkänna detta.  Lär dig mer