Allmänna villkor för träning i Ramlösa TKs träningsverksamhet inomhus och utomhus

Anmälan

Anmälan till träning skall göras via anmälningsformulär på Ramlösa TKs hemsida. Anmälan är bindande och avser hela inomhussäsongen, höst och vår. För personer under 18 år skall anmälan till träning göras av målsman. I samband med anmälan godkänner spelaren/målsman klubbens gällande allmänna villkor för träning. Önskar man avanmäla sig inför vårterminen måste detta meddelas senast 15 december till fredrikwidell22@gmail.com
För sommartennisen görs separat anmälan även den enligt dessa villkor.

E-postadress

Spelaren/målsman förbinder sig att ange en giltig och aktiv e-mailadress i samband med anmälan till träning. Ramlösa TK använder denna e-mailadress för fakturor och all kommunikation gällande träningsverksamheten. Även besked om inställda träningar och liknande kan meddelas via e-mail. Spelaren/målsman skall informera Ramlösa TK om eventuella ändringar av e-mailadress under pågående träningstermin.

Träningstider

Ramlösa TK meddelar träningstider och annan information till anmälda spelare via e-mail. 

Träningsavgifter

Träningsavgiften skall betalas i sin helhet för respektive säsong. (Dvs en säsong i taget.) Detta gäller även om man inte är närvarande på alla träningar. Således återbetalas inte hela eller delar av träningsavgiften vid sjukdom, skador eller andra skäl till frånvaro. I vissa undantagsfall kan det vara aktuellt med återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften. Dessa undantagsfall redovisas nedan. Faktura gällande träningsavgiften skickas till den e-mailadress som är angiven i anmälan. Träningsavgiften skall betalas enligt Ramlösa TKs instruktioner med 10 dagars betalningsvillkor. Ramlösa TK har rätt att neka spelare träning om träningsavgiften inte betalas enligt instruktioner från föreningen. 

Återbetalning av träningsavgift

Återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften kan göras i följande fall under förutsättning att Ramlösa TK erhåller skriftligt besked om detta till fredrikwidell22@gmail.com:

– Om långvarig skada/sjukdom uppstår och läkarintyg kan redovisas återbetalas 50% av träningsavgiften.

För att återbetalning av träningsavgift skall vara aktuell så måste Ramlösa TK erhålla ett skriftligt besked till fredrikwidell22@gmail.com. Ett muntligt besked till tränare eller liknande om uppsägningen accepteras ej.

Inställda träningar

Spelare accepterar att enskilda träningar kan ställas in p.g.a. tex seriespel, dåligt väder osv. Del av träningsavgift återbetalas inte för inställda träningar. 

Medlemsavgift

Spelare skall vara medlem i Ramlösa TK under aktuellt år för att kunna delta i föreningens verksamhet. Fakturering av medlemsavgift sker i samband med fakturering av träningsavgift.

Idrottsrabatten

Alla deltagare i Ramlösa TKs träningsgrupper förbinder sig att hjälpa Ramlösa TK att sälja tre (3) idrottsrabatten varje termin. Ramlösa TK administrerar detta på träningarna då också betalning sker via Swish.

Vårt nummer är 1234816617.

Information GDPR

Här är läser ni integritetspolicy som Ramlösa TK använder sig av för behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Genom att acceptera träningsvillkoren har ni också samtyckt till denna integritetspolicy och samtycker till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på det sätt som beskrivs.

Sidan uppdaterades 2023-03-17 / JLJ

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att hemsidan använder cookies. Vi samlar inte in någon information om det inte finns ett alternativ som tydligt ber dig godkänna detta.  Lär dig mer